Met de vele activiteiten in het voorjaar van 2022 rond Truus van Lier, gaat de website truusvanlier.nl in ‘slaapstand’.

Met de biografie door Jessica van Geel, het monument door Joyce Overheul, en de documentaire in Andere Tijden Special is niet het laatste woord gezegd over Truus, maar wel heel veel terechte woorden. Haar ‘onbekendheid’ is gelukkig overgegaan in ‘bekend’. Mocht er in de toekomst iets nieuws te melden zijn, dan horen jullie het uiteraard.
(op 4 mei 2022 in de Dom Utrecht, de voorstelling Truus van Lier door Jessica van Geel, speciaal voor kinderen van 8 tot 88)