Wij hebben een positief antwoord gekregen op de aanvraag Initiatievenfonds Utrecht. Concreet: de Gemeente Utrecht steunt financieel een eventuele verplaatsing van het narcissenmonument Truus van Lier naar een plaats recht tegenover de Walsteeg, een paar honderd meter verderop dus. Het betekent ook dat ik nu de medewerking krijg van ‘Boer Dirk’, een professionele tuinman, en van de Gemeente Utrecht om aan de Singel een nieuw monument te realiseren.