In februari 2020 begon ik met het keuzevak WOII & Muziek aan HKU Utrechts Conservatorium. Kern van deze lessen was de kennis over het conservatorium en de Tweede Wereldoorlog, dus aandacht voor Jan van Gilse, Hendrik Andriessen en Bertus van Lier. En via laatstgenoemde ook Trui en Truus van Lier.

De studenten hebben onder andere een kleine reis gemaakt door het Utrecht van de Tweede Wereldoorlog, en zijn bij het narcissenmonument voor Truus geweest.
Onderdeel van de eindopdracht was het schrijven van een brief aan Truus. Studenten reflecteren op de situatie toen en nu, over hun eigen verantwoordelijkheid, over ethiek, etc.

(deze opdracht is geinspireerd op het prachtige monumentvoorvrijheid.nl van de Tilburg University)

Brief aan Truus van …