Nu in het AD Utrecht, ook ik kom aan het woord, en pleit voor het ‘narcissenmonument’
als standbeeld.